Đại Lễ Cầu Siêu - Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn

Thứ ba, 17/10/2023, 22:37 GMT+7

     Ngày 14/10 vừa qua, nhân lễ húy nhật cố Hòa thượng Thích Như Thọ - Trụ trì chùa Bửu Đà. Bổn tự thành kính trang nghiêm kiến lập trai đàn, chẩn tế chư vị âm linh cô hồn, cầu siêu cửu huyền thất tổ, chư hương linh trí linh trí cốt tại bổn tự và chư vị đã quá vãng do đại dịch Covid 19.

     Chứng minh pháp sự có Hòa thượng Thích Như Tín - Viện chủ chùa Bửu Đà, Thượng tọa Thích Chúc Thông - Sám chủ trai đàn và chư tôn đức trong Ban Kinh sư.

     Tuyên sớ kỳ siêu

     Chẩn tế ( 振 濟 ) nghĩa là cấp phát và cứu giúp. Đây là một hình thức Bố thí cho cõi âm. Vì vậy, để người trong Âm giới hưởng được lợi lạc, không còn bị đói khổ hành hạ mà nhẹ nhàng siêu thoát, chúng ta phải vận dụng Nghi thức Đàn Tràng để đạt đến năng lực vô biên từ Thân- Khẩu- Ý thanh tịnh, mới mong cứu giúp các Vong hồn.

     Vấn đề bố thí (hiến cúng) cho loài ngạ quỷ cũng đã được Đức Phật nói đến trong Kinh tạng Pāli. Tuy xuất hiện không nhiều nhưng cũng đủ để xác chứng về việc bố thí cho loài ngạ quỷ (ngày nay là cúng vong linh, cúng cô hồn) là đúng Chánh pháp, không tuyên truyền mê tín dị đoan. Người Phật tử tin hiểu Phật dạy về loài ngạ quỷ, khởi lòng từ thương xót chúng sinh đói khổ, phát tâm thực hành bố thí thực phẩm mong cho họ được ấm no, tụng kinh thuyết pháp cho họ tỉnh thức… là việc đúng đắn, nên làm.

     Một số hình ảnh của đại lễ:

Ý kiến của bạn