Lễ Quy Y Tam Bảo Ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19/09

Thứ bảy, 04/11/2023, 19:36 GMT+7

Ngày 19/9 vừa qua, nhân lễ khánh vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Chùa Bửu Đà tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo và truyền trao Ngũ Giới cho các Phật tử mới phát tâm.

Sau khi đảnh lễ Tổ sư, các giới tử đã tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Tín – viện chủ chùa Bửu Đà làm thầy truyền giới.

Trước sự chứng minh của mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tăng, các giới tử đã phát nguyện thọ nhận và gìn giữ trọn đời Tam Quy – Ngũ Giới, trở thành người con của Đức Như Lai.

Sau khi truyền giới, Hòa thượng viện chủ đã có lời chào mừng cho hành trình tâm linh mới đến các vị nam nữ cư sĩ. Đồng thời các vị Phật tử mới cũng có cơ duyên nghe lời chỉ dạy từ người thầy truyền giới của mình.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Ý kiến của bạn