Cúng Dường Trường Hạ

Chùa Bửu Đà: chuyến hành hương cúng dường Trường hạ năm Quý Mão.
Cúng Dường Trường Hạ
Thời còn tại thế đức Phật đã dạy chúng đệ tử: 3 tháng mùa mưa chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ để tránh dẫm đạp côn trùng đang mùa sinh sôi nãy nở, tổn hại lòng từ. Đây là thời gian ...
10/07/2023
Chùa Bửu Đà: chuyến hành hương cúng dường Trường hạ năm Quý Mão.
10/07/2023
Thời còn tại thế đức Phật đã dạy chúng đệ tử: 3 tháng mùa mưa chư Tăng Ni tập trung về một trú xứ để tránh dẫm đạp côn trùng đang mùa sinh sôi nãy ...
Chùa Bửu Đà: chương trình cúng dường Trường hạ năm Quý Mão (2023)
21/06/2023
An cư là truyền thống ngàn đời của Phật giáo. Ba tháng Hạ là khoảng thời gian quý báu và có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia; bởi đó ...
Tổng kết chương trình cúng dường Trường hạ năm Nhâm Dần (2022)
29/06/2022
Ngày 26/06/2022 (28/05/Nhâm Dần), chư Tăng chùa Bửu Đà (Quận 10) đã hướng dẫn hơn 250 vị nam-nữ Phật tử thăm viếng, đảnh lễ cúng dường các điểm An cư ...
Chùa Bửu Đà: Chương trình cúng dường Trường hạ PL.2566 - DL.2022
29/05/2022
Nhân mùa An Cư Kiết Hạ PL:2566 - DL.2022, trên tinh thần trợ duyên chư Tăng Ni tu học & tạo điều kiện cho hàng Phật tử gieo duyên phước điền với ba ngôi Tam ...
Chùa Bửu Đà: hình ảnh chuyến cúng dường Trường Hạ miền Tây Nam Bộ năm 2020
21/07/2020
     Theo chương trình cúng dường các trường hạ trong mùa An cư PL.2564, ngày 29/05/Canh Tý (19/07/2020), đoàn chư Tăng và Phật tử đạo tràng ...
Chùa Bửu Đà cúng dường Trường hạ các tỉnh miền Tây mùa An cư 2019
11/07/2019
     Được sự cho phép và chỉ dạy của Hòa thượng Viện Chủ, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Tri Sự - đạo tràng chùa Bửu Đà ...
Chương trình cúng dường Trường Hạ năm Kỷ Hợi (2019)
12/06/2019
     Trong tinh thần trợ duyên cho Tăng Ni tu học và tạo duyên lành cho hàng Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, tu tạo phước điền, hộ trì chánh ...
Chùa Bửu Đà cúng dường Trường Hạ năm Mậu Tuất (2018)
18/07/2018
Ngày 03 tháng 06 năm Mậu Tuất (15/07/2018) được sự ủy thác và chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Như Tín - Viện chủ chùa Bửu Đà; chư Tăng chùa Bửu Đà đã ...
Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ PL.2561 - DL.2017
12/09/2018
         Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ PL.2561 - DL.2017 của Chùa Bửu Đà
Chùa Bửu Đà - Chương trình cúng dường Trường hạ năm Mậu Tuất (2018)
13/07/2018
An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng ấy Tăng ...