/

Tro cốt

Không gian lưu trữ tro cốt văn minh phù hợp với mọi tôn giáo, tín ngưỡng
Nguyễn Ái Phúc
 • Mã số cốt
  8272
 • Họ Tên
  Nguyễn Ái Phúc
 • Pháp danh
  Tuệ Thịnh
 • Ngày sanh
  1962
 • Mất (AL)
  21/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  60 tuổi
Bùi Đình Bá
 • Mã số cốt
  8271
 • Họ Tên
  Bùi Đình Bá
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Lê Quốc Phong
 • Mã số cốt
  8270
 • Họ Tên
  Lê Quốc Phong
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Quý Sửu_1973
 • Mất (AL)
  23/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  49 tuổi
Nguyễn Thị Tám
 • Mã số cốt
  8269
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Tám
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Tấn Phát
 • Mã số cốt
  8268
 • Họ Tên
  Nguyễn Tấn Phát
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1969
 • Mất (AL)
  24/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  53 tuổi
Châu Ngọc Thanh
 • Mã số cốt
  8267
 • Họ Tên
  Châu Ngọc Thanh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Châu Thị Phước
 • Mã số cốt
  8266
 • Họ Tên
  Châu Thị Phước
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Châu Văn Tốt
 • Mã số cốt
  8265
 • Họ Tên
  Châu Văn Tốt
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Dương Văn Long
 • Mã số cốt
  8264
 • Họ Tên
  Dương Văn Long
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Nhâm Thìn_1952
 • Mất (AL)
  11/09/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  70 tuổi
Phùng Thị Đào
 • Mã số cốt
  8263
 • Họ Tên
  Phùng Thị Đào
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Mỹ Phương
 • Mã số cốt
  8262
 • Họ Tên
  Nguyễn Mỹ Phương
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  27/12/1976
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
  17/10/2021
 • Hưởng dương
  46 tuổi
Nguyễn Thị Kiêu
 • Mã số cốt
  8261
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Kiêu
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1921
 • Mất (AL)
  02/09/Đinh Hợi
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  87 tuổi
Trần Lý
 • Mã số cốt
  8260
 • Họ Tên
  Trần Lý
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  18728
 • Mất (AL)
  10/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  71 tuổi
Trần Thị Tuyết Vân
 • Mã số cốt
  8259
 • Họ Tên
  Trần Thị Tuyết Vân
 • Pháp danh
  Tường Từ
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trần Văn Chính
 • Mã số cốt
  8258
 • Họ Tên
  Trần Văn Chính
 • Pháp danh
  Minh Đức
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trần Thị Nga
 • Mã số cốt
  8257
 • Họ Tên
  Trần Thị Nga
 • Pháp danh
  Minh Nguyệt
 • Ngày sanh
  17997
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
  16/10/2021
 • Hưởng dương
  76 tuổi
Nguyễn Thị Thể
 • Mã số cốt
  8256
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Thể
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Giáp Tuất_1934
 • Mất (AL)
  20/11/Canh Tý
 • Mất (DL)
  2020
 • Hưởng dương
  87 tuổi
Võ Thị Hiếu
 • Mã số cốt
  8255
 • Họ Tên
  Võ Thị Hiếu
 • Pháp danh
  Tâm Hạnh
 • Ngày sanh
  1952
 • Mất (AL)
  21/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  70 tuổi
Bùi Văn Thìn
 • Mã số cốt
  8254
 • Họ Tên
  Bùi Văn Thìn
 • Pháp danh
  Huệ Thiện
 • Ngày sanh
  1937
 • Mất (AL)
  13/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  85 tuổi
Trương Mỹ Chinh
 • Mã số cốt
  8253
 • Họ Tên
  Trương Mỹ Chinh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  13426
 • Mất (AL)
  05/08/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  44509
 • Hưởng dương
  86 tuổi
Đàm Xuân Thành
 • Mã số cốt
  8252
 • Họ Tên
  Đàm Xuân Thành
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Tống Thị Yến Phượng
 • Mã số cốt
  8251
 • Họ Tên
  Tống Thị Yến Phượng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Huỳnh Thị Hoa
 • Mã số cốt
  8250
 • Họ Tên
  Huỳnh Thị Hoa
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Tống Văn Chính
 • Mã số cốt
  8249
 • Họ Tên
  Tống Văn Chính
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Thị Dư
 • Mã số cốt
  8248
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Dư
 • Pháp danh
  Hoa Phước
 • Ngày sanh
  1959
 • Mất (AL)
  02/06/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  61 tuổi
Ngô Thị Ngọc Giàu
 • Mã số cốt
  8247
 • Họ Tên
  Ngô Thị Ngọc Giàu
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  1967
 • Mất (AL)
  08/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  55 tuổi
Lục Văn Ninh
 • Mã số cốt
  8246
 • Họ Tên
  Lục Văn Ninh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Đỗ Thận
 • Mã số cốt
  8245
 • Họ Tên
  Đỗ Thận
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Kỷ Mão_1939
 • Mất (AL)
  08/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  83 tuổi
Xã Minh Trung
 • Mã số cốt
  8244
 • Họ Tên
  Xã Minh Trung
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  31357
 • Mất (AL)
  08/10/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  37 tuổi
Hoàng Thị Liêm
 • Mã số cốt
  8243
 • Họ Tên
  Hoàng Thị Liêm
 • Pháp danh
  Nguyên Quý
 • Ngày sanh
  Ất Hợi_1935
 • Mất (AL)
  01/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  87 tuổi
Phan Đình Thuận
 • Mã số cốt
  8242
 • Họ Tên
  Phan Đình Thuận
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Đinh Mão_1927
 • Mất (AL)
  27/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  95 tuổi
Nguyễn Văn Nô
 • Mã số cốt
  8241
 • Họ Tên
  Nguyễn Văn Nô
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  20827
 • Mất (AL)
  04/07/Tân Sửu
 • Mất (DL)
  2021
 • Hưởng dương
  65 tuổi
suncity oxbet bk8 s666 11bet zbet lode88 12bet nbet hb88 kubet77 fcb8 k8 mig8 top88 sbobet vnloto onebox63 vwin bet69 zowin win2888 sun hotlive bet168 ibet888 33win bong99 kubet w88 bong88 m88 vn88 xoso66 vobo88 binh88 jdb666 corona888 kimlong90 hb88g pua88 dd7 8xbet